វត្ថុប្រើប្រាស់

 • បំពង់ស្រែទំនេរ

  បំពង់ស្រែទំនេរ

  កុងតឺន័រសម្រាប់គំរូឈាម

  ឈ្មោះ បំពង់ស្រែស្រាលម៉ាស៊ីនបូមធូលី (អ្នកធ្វើចលនាកំណកឈាម)
  ការបញ្ជាក់ φ13 * 75
  មួក ក្រហម
  ចំនួនឈាម 4 ម។ ល
  ផ្សេងៗ Pyrogen មិនមាន